Skip to main content

Ugovor o novčaniku

Korisnički ugovor OLIVE novčanika

 1. Ugovorne strane

Ovaj korisnički ugovor za OLIVE Novčanik (“ Ugovor ”) odnosi se na osobe koje imaju koristi od Usluga u aplikaciji odabirom  pogodnosti plaćanja novčanikom (“ OLIVE Novčanik ”) putem mobilne aplikacije OLIVE (“ Aplikacija ”) (“ Korisnik ” ” i/ili “ Korisnici ”). ”) Olive mobility d.o.o. (“OLIVE”). Korisnik i OLIVE zajedno će se nazivati ​​”Strane”, a odvojeno “Strana”. 

Ovaj Ugovor je neodvojivi dio Korisničkog ugovora koji su prihvatili prilikom registracije na Aplikaciju za korisnike koji preferiraju pogodnost plaćanja OLIVE Novčanikom, a prava i obveze iz Korisničkog ugovora vrijede točno. Pojmovi uključeni u ovaj Ugovor, ali nisu posebno definirani, imaju značenje navedeno u Korisničkom ugovoru.

 • Usluge

OLIVE Novčanik je način plaćanja OLIVE-a koji korisnicima omogućuje jednostavno plaćanje. Prihvaćanjem ovog Ugovora, korisnici će kreirati OLIVE Novčanik račun putem aplikacije. Korisnik može samo dodavati iznose u OLIVE Novčanik putem kreditnih i debitnih kartica. Iznose koji se mogu prenijeti na OLIVE Novčanik odjednom odredit će isključivo OLIVE. OLIVE zadržava pravo promjene ovih iznosa u bilo kojem trenutku. Iznosi koje korisnik prenese na OLIVE Novčanik mogu se koristiti samo u Uslugama koje se nude putem Aplikacije.

 • OLIVE sustav novčanika

3.1.   Korisnik će moći kreirati OLIVE Novčanik račun putem mobilne aplikacije OLIVE Scooter, u valuti EUR, do gornjeg limita koji je odredio OLIVE, za korištenje u Uslugama koje se nude putem Aplikacije.

3.2.   Nakon što korisnik kreira OLIVE Novčanik, on/ona će učitati stanje u EUR valuti u OLIVE Novčanik putem kreditne ili debitne kartice (debitne kartice). Od Korisnika se može tražiti da unese jednokratnu lozinku koja će biti poslana na broj mobilnog telefona tekućeg računa u Aplikaciji kako bi se provjerilo učitavanje stanja na OLIVE Novčanik.

3.3.   U slučaju da korisnik promijeni svoj mobilni telefon, članak 3.6. ovog Ugovora. Prihvaća, izjavljuje i obvezuje se da neće podnositi nikakva potraživanja u vezi s iznosima koje naplaćuje OLIVE u skladu s člankom, te da se neopozivo predaje OLIVE-u u najširem smislu prošlosti i budućnosti.

3.4.   Korisnik smije koristiti OLIVE novčanik samo za usluge (kao što su vožnja i rezervacije) koje se nude putem aplikacije. Nije moguće koristiti stanje na OLIVE Novčanik računu ni na jednoj platformi ili mediju osim u aplikaciji.

3.5.   U slučaju da su ispunjeni uvjeti najavljeni u aplikaciji za vožnje i/ili rezervacije koje korisnik plaća putem OLIVE Novčanik računa putem aplikacije, određeni postotak ili iznos vožnje i/ili rezervacije koju je najavio OLIVE bit će učitan u korisnikov OLIVE novčanik. Korisnik može koristiti samo ove naknade koje naplaćuje OLIVE za usluge ponuđene putem aplikacije. Korisnik ne može tražiti povrat naknada koje je OLIVE učitao u Korisnikov OLIVE novčanik kao rezultat njegove vožnje i/ili rezervacija i ne može prenijeti te naknade.

3.6.   Ako Korisnik odabere OLIVE Novčanik, koji je među opcijama plaćanja, kada izvrši vožnju i/ili rezervaciju putem Aplikacije i dođe do faze završetka, relevantni iznos vožnje i/ili rezervacije bit će prikupljen iz Korisnikovog OLIVE novčanika od OLIVE. Ako korisnikov OLIVE Novčanik račun ima saldo jednak iznosu vožnje i/ili rezervacije, Korisnik će način plaćanja pomoću OLIVE Novčanik odrediti kao zadani način plaćanja, a Korisnik će moći promijeniti način plaćanja i platiti iznos koji se odnosi na druge načine plaćanja registrirane u aplikaciji. Ako korisnikov OLIVE Novčanik račun nema stanje jednako iznosu vožnje i/ili rezervacije, plaćanje se ne može izvršiti s OLIVE Novčanikom te će se prednost dati drugim dostupnim metodama plaćanja.

3.7.   Samo iznos vožnje i/ili rezervacije bit će prikupljen iz OLIVE novčanika, a preostali iznos će se i dalje čuvati u OLIVE novčaniku.

3.8.   OLIVE će moći automatski naplatiti neplaćene naknade za uslugu (“iznos kredita”) koje proizlaze iz Korisnikovih prethodnih vožnji s OLIVE Novčanik računa bez traženja Korisnikovog odobrenja, pod uvjetom da postoji dovoljno sredstava na Korisnikovom OLIVE Novčanik računu.

3.9.   Korisnik će moći platiti kaznene naknade koje mu se naplaćuju putem OLIVE Novčanik računa u slučaju da Korisnik prekrši pravila ili zakon u ugovoru i/ili prenesenom kroz aplikaciju. Nije moguće da Korisnik koristi Usluge bez plaćanja ovih kazni.

3.10. OLIVE će moći izvršiti cjelovite ili djelomične naplate s računa OLIVE Novčanik u vezi kazni i potraživanja koja se naplaćuju Korisniku.

3.11. Ako korisnik odabere opciju ” automatski ponovno učitavanje ” tijekom učitavanja stanja na OLIVE Novčanik račun, željeni iznos će se automatski učitavati, čim stanje na OLIVE Novčanik računu padne ispod iznosa navedenog u polju za automatsku dopunu. u aplikaciji preferira se automatsko učitavanje stanja na OLIVE Novčanik račun. način plaćanja (kreditna kartica ili debitna kartica).

3.12. Korisnik će upravljati OLIVE Novčanik računom putem Aplikacije, te će obavljati transakcije učitavanja i plaćanja putem Aplikacije.

3.13. U slučaju da se količina Usluga koje je Korisnik koristio putem Aplikacije kasnije otkaže iz bilo kojeg razloga, OLIVE će vratiti cijenu tih Usluga na račun OLIVE Novčanik.

3.14. OLIVE ima pravo jednostrano zatvoriti, obustaviti i ukinuti ovu uslugu. U tom slučaju, saldo koji pripada Korisniku bit će vraćen na kreditnu ili debitnu karticu kojom je Korisnik izvršio plaćanje. Nikakva druga plaćanja neće biti izvršena na kreditnu ili debitnu karticu.

 • Obaveze korisnika

4.1.  Dok korisnik koristi usluge OLIVE Novčanik;

 • Važeći su uvjeti korištenja, prava i obveze ugovornih strana te ostale odredbe korisničkog ugovora koje ste podnijeli i prihvatili u fazi stvaranja članstva u aplikaciji;
 • Možda će biti potrebno da unese jednokratnu lozinku koja će biti poslana na njegov mobilni telefon kako bi se potvrdio prijenos stanja na OLIVE novčanik; Telefonski broj naveden prilikom pretplate na Aplikaciju uzet će se u obzir prilikom kreiranja OLIVE Novčanik računa i učitavanja stanja;
 • On/ona je osobno odgovoran za sve transakcije koje izvrši s mobilnim telefonom registriranim na OLIVE novčaniku;
 • Ne prenositi ili prodavati korisnički OLIVE novčanik trećim stranama;
 • Korisnik nema pravo prenositi stanje u OLIVE novčaniku trećim osobama;
 • Samo ako ima dovoljno sredstava u OLIVE novčaniku, mogu izvršiti transakciju plaćanja putem OLIVE novčanika, a ako nema dovoljno sredstava, ne mogu koristiti opciju plaćanja pomoću OLIVE novčanika;
 • U slučaju da Korisnikov račun zatvori ili stavi neaktivnim od strane OLIVE-a u slučajevima navedenim u Ugovoru o članstvu, ako Korisnik ima stanje na svom OLIVE Novčanik računu, samo dio tog stanja koji je Korisnik učitao je kredit. da je Korisnik u roku od 2 do 15 dana učitao račun na OLIVE Novčanik.kartici ili bankovnoj kartici bit će vraćen novac;
 • Prema Zakonu o intelektualnim i umjetničkim djelima broj 5846, financijska i moralna prava usluga i softvera koje pruža OLIVE u obliku obrade, reprodukcije, širenja, predstavljanja i prijenosa javnosti pripadaju OLIVE-u;
 • OLIVE neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu do koje može doći uslijed neovlaštenog korištenja OLIVE novčanika korisnika; bit će odgovoran za zaštitu svih informacija koje se mogu povezati s računom kojemu se pristupa putem OLIVE novčanika i neće ih dijeliti s trećim stranama; OLIVE neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati ako se navedeni podaci izgube, ukradu ili koriste na neovlašten način zbog nepoštivanja ove obveze povjerljivosti, a OLIVE neće snositi nikakvu odgovornost;
 • OLIVE može nadzirati cijeli sustav u bilo kojem trenutku ili kontinuirano, te ima pravo bilježiti transakcije koje treba izvršiti;
 • OLIVE ima pravo poduzeti potrebne radnje i prekinuti članstvo Korisnika ako on/ona krši pravila,
 • Informacije o svim vrstama transakcija koje se provode u okviru ovog Ugovora mogu se dijeliti s relevantnim institucijama i organizacijama i/ili koristiti tako da ih OLIVE anonimizira kako bi ispunio svoje zakonske obveze;

4.2.   Povrat salda koji će biti izvršen Korisniku bit će izvršen samo na kreditnu karticu i debitnu karticu koja je učitana. Povrat novca na kreditnu karticu koja je učitana ne može biti veći od stanja izvršenog s dotične kreditne ili debitne kartice.

4.4.   U svakom slučaju, odgovornost OLIVE-a prema Korisniku jednaka je stanju dostupnom u OLIVE novčaniku.

 • Prava i ovlasti OLIVE-a

5.1.   Uz uslugu OLIVE Novčanik, korisnicima OLIVE-a pruža mogućnost plaćanja samo u Uslugama koje se nude putem Aplikacije.

5.2.   OLIVE ima ovlasti naplatiti iznos duga Korisnika izravno s OLIVE Novčanik računa ako postoji dovoljno sredstava na Korisnikovom OLIVE Novčanik računu kako je navedeno u članku 3.10 ovog Ugovora.

5.3.   Saldo u OLIVE novčaniku dodijeljen korisniku prebačen je isključivo s kreditne ili debitne kartice korisnika, a OLIVE nema obvezu plaćanja za ovaj račun.

5.4.   OLIVE ne snosi nikakvu odgovornost za transakcije koje će se izvršiti putem OLIVE Novčanik-a i isključivo je odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu Korisnikovim kršenjem obveza navedenih u članku 4. ovog Ugovora, korištenjem OLIVE Novčanik računa od strane trećih strana ili dijeljenjem jednokratna lozinka koja će se slati na mobilni telefon s trećim stranama. Zaštita korisničkih informacija o pristupu OLIVE Novčanik računu i poduzimanje mjera za sprječavanje da ih drugi koriste je odgovornost Korisnika, a OLIVE nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati.

5.5.   Korisnici su uključeni u OLIVE novčanik na zahtjev. Ne postoji obaveza korištenja OLIVE novčanika, učitavanja sredstava u OLIVE novčanik i plaćanja naknade za vožnju pomoću OLIVE novčanika.

5.6.   OLIVE može privremeno obustaviti rad sustava ili ga potpuno zaustaviti u bilo kojem trenutku.

5.7.   OLIVE može privremeno obustaviti ili potpuno zaustaviti mogućnost relevantnih korisnika da izvrše plaćanja ili zatraže povrat salda putem OLIVE novčanika, zbog sigurnosnih problema ili zlonamjernih radnji korisnika.

5.8.   OLIVE ne snosi nikakvu odgovornost prema svojim korisnicima ili trećim stranama zbog privremene obustave ili potpune obustave korištenja OLIVE Novčanika.

5.9.   OLIVE će poduzeti potrebnu brigu kako bi usluge bile pružene na vrijeme, sigurno i bez grešaka, da su rezultati dobiveni korištenjem usluge točni i pouzdani te da kvaliteta usluge ispunjava očekivanja.

5.10. OLIVE ima pravo promijeniti uvjete i odredbe ovog Ugovora u bilo koje vrijeme i bez ikakve prethodne obavijesti, kako bi bio u skladu s budućim tehničkim zahtjevima i zakonodavstvom, pod uvjetom da to nije na štetu Korisnika. U tom kontekstu, OLIVE može napraviti izmjene u provedbi ovog Ugovora, izmijeniti postojeće članke ili dodati nove članke.

 • Plaćanje

6.1.    U slučaju da Korisnik učita stanje na OLIVE Novčanik putem kreditne ili debitne kartice, moći će koristiti OLIVE Novčanik kao jednostavan način plaćanja za Usluge koje će koristiti putem Aplikacije. Korisnik je dužan u najkraćem mogućem roku  obavijestiti OLIVE o primjedbama i pritužbama u vezi s transakcijama koje će se izvršiti s OLIVE Novčanik putem rubrike „kontaktirajte nas“ u aplikaciji i slanjem e-maila na info@olive.hr  e-mail adrese. Pritužbe u vezi s transakcijama ili iznosom plaćenim pomoću OLIVE novčanika moraju se proslijediti OLIVE-u što je prije moguće. U suprotnom, OLIVE ima pravo odbiti prigovor koji se odnosi na bilo kakvu grešku u transakcijama i ne izvršiti povrat sredstava.

6.2.   Za uslugu plaćenu OLIVE novčanikom bit će izdat e-račun.

6.3.   OLIVE nije odgovoran za kašnjenja koja nastanu kao posljedica situacija koje sam ne može predvidjeti ili spriječiti, neuspjeha u izvršenju platne transakcije ili bilo kakvih grešaka u platnoj transakciji osim vlastitom krivnjom, kao ni za štetu koja iz toga proizlazi.

 • Pravne obveze

7.1.   Sve transakcije proizašle iz pravnih promjena koje će se dogoditi izvan opsega ovog Ugovora izvan su odgovornosti OLIVE-a i točno su prikazane u Ugovoru.

7.2.   Činjenica da bilo koji članak ovog Ugovora smatra nevažećim u okviru zakona od strane zakonodavca ili bilo koje službene vlasti ili suda, ne utječe na valjanost drugih članaka, osim što eliminira svrhu provedbe ovog Ugovora ili čini vrlo je teško.

 • Zadržavanje informacija i obveza dokazivanja

Podaci o korisniku, pojedinosti o vožnji/rezervaciji, procjena/ocjene itd. pohranjeni u bazi podataka aplikacije, u svim vrstama sporova koji proizlaze iz izvršavanja ovog Ugovora, predstavljaju obvezujući i konačni dokaz.

 • OLIVE Povrat salda novčanika

9.1.   Kada korisnik želi vratiti stanje na svom OLIVE Novčanik računu, ima pravo kreirati zahtjev za povrat slanjem e-maila na adresu info@olive.hr s podacima o korisniku i zahtjevom za povrat. U slučaju da Korisnik postavi takav zahtjev, Korisnik će biti obaviješten o vraćenim iznosima putem e-maila u roku od 3 radna dana. Ukoliko Korisnik ima aktivno dugovanje na Aplikaciji, neće se izvršiti povrat bez plaćanja duga.

9.2.   Iznos koji se može vratiti je trenutno stanje Korisnika na OLIVE Novčanik računu. Potrošeni iznos Korisnika ne smatra se povratom novca i nije povratan.

9.3.   Nakon što se Korisniku pošalje potvrdna obavijest o zahtjevu za povratom, izvršit će se povrat sredstava na kreditnu ili debitnu karticu Korisnika između 2 i 15 dana, ovisno o banci. OLIVE ni na koji način nije odgovoran ako se povrat ne može izvršiti zbog razloga vezanih za banku jer je kreditna kartica i/ili debitna kartica otkazana.

 1. Primjenjivo pravo i ovlašteni sudovi i uredi za izvršenje

Ovaj Ugovor podliježe zakonima Republike Hrvatske. Sud u Zagrebu nadležan je rješavati sve sporove koji mogu proizaći iz izvršenja Ugovora.

 1. Važenje ugovora i stupanje na snagu

Ovaj Ugovor stupa na snagu između ugovornih strana online i na neodređeno vrijeme od korisnikovog učitavanja salda na OLIVE novčanik putem aplikacije.

 1. Raskid ugovora

Strane mogu raskinuti ovaj Ugovor u bilo kojem trenutku i bez preuzimanja bilo kakve odštete prema OLIVE-u. U trenutku raskida ugovora, međusobna prava strana ostaju nepromijenjena.